งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนระบบReverse Osmosis อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก