ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญหอพักอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่