ติดตั้งตู้เติมน้ำมันแบบรับธนบัตรและเหรียญหมู่บ้านอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่