ติดตั้งตู้เติมน้ำมันแบบรับธนบัตรและเหรียญหมู่บ้านอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่